Madde9 28 Mart’ta Antalya’da 2-3 Nisan’da bursa’da!

Madde9 Merve Engin Foucault’ya göre, “Bir iktidar ilişkisini tanımlayan şey, doğrudan ve dolaysız bir biçimde başkalarının üzerinde değil, onların eylemleri üzerinde etki yapan bir eyleyiş biçimidir. Olabilecek olan ya da hali hazırdaki, gelecekteki ya da şimdiki zamandaki eylemler üzerinde bir eyleyiştir.” Bu bağlamda, tecavüz, bir yandan kişinin bedeninde gerçekleşen bir eyleme işaret ederken, diğer yandan toplumsal yapılarla bireyler arasında ve bireylerin karşılıklı ilişkilerinde üretilen ve şekil verilen, kadınların toplumsal cinsiyet normlarına uyması yönünde baskı işlevi gören bir “iktidar tekniği” olarak gerçekleşir. Zira iktidar, kendinden menkul bir oluşum olarak değil fakat toplumsal ve hukuki süreçlerle normalleştirilmiş ve/veya baskı altına alınmış bedenler aracılığıyla işler. Tecavüz; eril iktidar, devlet iktidarı, yasalar ve üretim ilişkilerinin işleyişleri ve tarihsel etkileşimlerine içkin bir kavram olarak, sözkonusu hiyerarşik ilişkileri yeniden üreten bir silah işlevi görür.

Merve Engin’in yazıp oynadığı ve Melis Öz’ün yönettiği, bu akşam prömiyerini yapan “MADDE 9” oyunu, tecavüzü, mağdurun kendi kaderini tayin etmesini engellediği için bir müdahele; ölüm tehdidini içerdiği için bir şiddet tasviri; kadın özgürlüğünü sınırladığı ve kadını erkeğe bağımlı kıldığı için bir tür terörizm ve mağduru toplumsal olarak failleştirilmesi sebebiyle de bir kitle terörizmi olarak ele alıyor ve olguyu tüm veçheleriyle işliyor…

Öte yandan, MADDE 9, oyunculuk adına da ayrıksı bir oyun. Sanatın “hissederek paylaşma” olduğunu söyleyen Tolstoy’dan esinlenen Stanislavski, seyircinin ancak oyuncunun hissettiği duyguları hissedebileceğini, oyuncunun hissetmediği bir duygunun seyirci tarafından da hissedilemeyeceğini vurgulayarak “rolü yaşamanın” tiyatroda sahiciliğin belirleyici öğesi olduğuna işaret eder. Merve Engin, “MADDE 9″daki performansıyla, bir oyuncunun, ancak bir duyguyu yaşayıp, bir düşünceyi içselleştirdiğinde sahiciliğe ulaşabileceğini kanıtlıyor adeta. Sahnede yarattığı gerçeklik duygusu, doğal ve yalın oyunculuğuyla bütünleşerek seyirciyi sarsmayı başarıyor. Nitekim, karamizah “MADDE 9”, sezonun kaçırılmaması gereken oyunlarından biri olarak öne çıkmayı başarıyor.

Yavuz Pak

Madde9 Merve Engin

“Madde9 28 Mart’ta Antalya’da 2-3 Nisan’da bursa’da!” için bir cevap

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir